ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2020:

Μεγ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

 Μεγ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 966,554
UNLEADED 95 BIO 912,084 911,575
UNLEADED 100 BIO 979,531 979,927
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 710,048 708,980
HEATING GASOIL (ΧΠ) 482,803 481,644
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 721,017 723,346
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 337,563 333,597
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,863 393,897
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 490,695 515,520
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 374,656 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 243,430 242,260
Fuel Oil No 380 1%S 240,775 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 182,040 -
KERO SPECIAL 187,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 122,900 127,510
ΒΕΑ 30/45 - 145,020
ΒΕΑ 35/40 140,410 -
ΒΕΘ 50/70 126,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Μεγ. Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 963,045
UNLEADED 95 BIO 908,564 908,066
UNLEADED 100 BIO 976,002 976,409
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716,323 715,265
HEATING GASOIL (ΧΠ) 493,258 492,109
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 718,617 720,956
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 336,536 332,590
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 396,836 392,890
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,644 503,499
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 376,384 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 249,083 247,914
Fuel Oil No 380 1%S 245,768 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 184,810 -
KERO SPECIAL 190,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 129,290 133,900
ΒΕΑ 30/45 - 151,420
ΒΕΑ 35/40 146,810 -
ΒΕΘ 50/70 132,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Μεγ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 964,622
UNLEADED 95 BIO 910,121 909,643
UNLEADED 100 BIO 977,599 978,026
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 727,957 726,910
HEATING GASOIL (ΧΠ) 507,577 506,438
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 721,342 723,702
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 340,970 337,034
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 401,270 397,334
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,460 494,346
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 384,215 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 255,999 254,850
Fuel Oil No 380 1%S 251,707 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 194,050 -
KERO SPECIAL 199,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,180 141,800
ΒΕΑ 30/45 - 159,320
ΒΕΑ 35/40 154,700 -
ΒΕΘ 50/70 140,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή,10 Απριλίου έως Μεγ.Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 έως  Μεγ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 967,703
UNLEADED 95 BIO 913,202 912,714
UNLEADED 100 BIO 980,965 981,392
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 736,917 735,859
HEATING GASOIL (ΧΠ) 517,798 516,649
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 720,559 722,919
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 341,418 337,461
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 401,718 397,761
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,012 484,989
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 387,144 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 258,867 257,708
Fuel Oil No 380 1%S 253,680 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 199,910 -
KERO SPECIAL 205,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,310 145,950
ΒΕΑ 30/45 - 163,540
ΒΕΑ 35/40 158,900 -
ΒΕΘ 50/70 145,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 973,724
UNLEADED 95 BIO 919,203 918,714
UNLEADED 100 BIO 987,179 987,596
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 742,032 740,985
HEATING GASOIL (ΧΠ) 523,789 522,629
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 724,729 727,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 346,187 342,221
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 406,487 402,521
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,073 485,102
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 393,083 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 258,857 257,688
Fuel Oil No 380 1%S 252,968 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 203,830 -
KERO SPECIAL 209,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,310 148,950
ΒΕΑ 30/45 - 166,580
ΒΕΑ 35/40 161,930 -
ΒΕΘ 50/70 148,020 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 974,802
UNLEADED 95 BIO 920,291 919,802
UNLEADED 100 BIO 988,226 988,643
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,185 738,137
HEATING GASOIL (ΧΠ) 521,469 520,321
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 713,186 715,556
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 333,302 329,345
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 393,602 389,645
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,846 482,864
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,544 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 250,619 249,460
Fuel Oil No 380 1%S 244,192 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 201,520 -
KERO SPECIAL 207,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,300 144,950
ΒΕΑ 30/45 - 162,570
ΒΕΑ 35/40 157,920 -
ΒΕΘ 50/70 144,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 967,103
UNLEADED 95 BIO 912,592 912,104
UNLEADED 100 BIO 980,354 980,781
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 733,165 732,117
HEATING GASOIL (ΧΠ) 519,232 518,093
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 694,107 696,477
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 312,169 308,212
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 372,469 368,512
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,208 478,196
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 352,282 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 239,778 238,619
Fuel Oil No 380 1%S 232,527 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 196,360 -
KERO SPECIAL 201,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 130,300 134,940
ΒΕΑ 30/45 - 152,530
ΒΕΑ 35/40 147,890 -
ΒΕΘ 50/70 134,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Απριλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 962,608
UNLEADED 95 BIO 908,127 907,629
UNLEADED 100 BIO 975,575 975,992
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 731,294 730,235
HEATING GASOIL (ΧΠ) 520,788 519,629
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 683,266 685,616
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 299,802 295,856
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 360,102 356,156
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,005 477,891
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 336,874 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 235,008 233,838
Fuel Oil No 380 1%S 227,106 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 196,190 -
KERO SPECIAL 201,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 124,160 128,780
ΒΕΑ 30/45 - 146,300
ΒΕΑ 35/40 141,680 -
ΒΕΘ 50/70 127,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 953,831
UNLEADED 95 BIO 899,381 898,873
UNLEADED 100 BIO 966,350 966,747
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 727,439 726,381
HEATING GASOIL (ΧΠ) 519,435 518,277
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 666,780 669,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 281,557 277,621
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 341,857 337,921
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 448,794 473,508
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 315,130 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 229,435 228,266
Fuel Oil No 380 1%S 221,147 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 193,770 -
KERO SPECIAL 199,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 117,160 121,740
ΒΕΑ 30/45 - 139,160
ΒΕΑ 35/40 134,580 -
ΒΕΘ 50/70 120,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)