ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 974,802
UNLEADED 95 BIO 920,291 919,802
UNLEADED 100 BIO 988,226 988,643
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,185 738,137
HEATING GASOIL (ΧΠ) 521,469 520,321
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 713,186 715,556
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 333,302 329,345
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 393,602 389,645
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,846 482,864
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,544 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 250,619 249,460
Fuel Oil No 380 1%S 244,192 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 201,520 -
KERO SPECIAL 207,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,300 144,950
ΒΕΑ 30/45 - 162,570
ΒΕΑ 35/40 157,920 -
ΒΕΘ 50/70 144,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.