ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 21st, 2020:

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,120
UNLEADED 95 BIO 913,639 913,131
UNLEADED 100 BIO 981,270 981,667
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 704,159 703,092
HEATING GASOIL (ΧΠ) 473,447 472,288
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 729,488 731,828
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 344,672 340,705
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 404,972 401,005
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,706 533,602
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 379,038 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 235,100 233,920
Fuel Oil No 380 1%S 232,700 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 175,730 -
KERO SPECIAL 181,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 108,720 113,340
ΒΕΑ 30/45 - 130,890
ΒΕΑ 35/40 126,280 -
ΒΕΘ 50/70 112,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 έως Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020

Μεγ. Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 έως Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,923
UNLEADED 95 BIO 914,433 913,945
UNLEADED 100 BIO 981,921 982,338
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 707,007 705,949
HEATING GASOIL (ΧΠ) 475,837 474,687
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 727,220 729,560
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 342,485 338,539
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 402,785 398,839
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,849 530,704
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,014 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 239,402 238,242
Fuel Oil No 380 1%S 237,154 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 178,890 -
KERO SPECIAL 184,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 117,220 121,830
ΒΕΑ 30/45 - 139,340
ΒΕΑ 35/40 134,730 -
ΒΕΘ 50/70 120,910 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

 Μεγ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 966,554
UNLEADED 95 BIO 912,084 911,575
UNLEADED 100 BIO 979,531 979,927
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 710,048 708,980
HEATING GASOIL (ΧΠ) 482,803 481,644
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 721,017 723,346
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 337,563 333,597
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,863 393,897
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 490,695 515,520
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 374,656 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 243,430 242,260
Fuel Oil No 380 1%S 240,775 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 182,040 -
KERO SPECIAL 187,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 122,900 127,510
ΒΕΑ 30/45 - 145,020
ΒΕΑ 35/40 140,410 -
ΒΕΘ 50/70 126,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)