ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2020:

Πέμπτη, 5 Μάρτιος 2020

Πέμπτη, 5 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.159,194
UNLEADED 95 BIO 1.104,785 1.104,286
UNLEADED 100 BIO 1.173,697 1.174,093
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 870,490 869,443
HEATING GASOIL (ΧΠ) 664,866 663,728
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 946,395 948,683
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 577,534 573,639
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,834 633,939
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,884 638,313
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,825 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 396,661 395,501
Fuel Oil No 380 1%S 388,067 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 433,000 -
KERO SPECIAL 438,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,050 250,580
ΒΕΑ 30/45 - 267,810
ΒΕΑ 35/40 263,280 -
ΒΕΘ 50/70 249,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 4 Μάρτιος 2020

Τετάρτη, 4 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.159,672
UNLEADED 95 BIO 1.105,222 1.104,744
UNLEADED 100 BIO 1.174,368 1.174,795
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 868,364 867,337
HEATING GASOIL (ΧΠ) 662,802 661,684
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,103 950,442
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,151 575,276
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,451 635,576
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,243 640,804
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,248 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 395,644 394,514
Fuel Oil No 380 1%S 387,192 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 433,260 -
KERO SPECIAL 438,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 245,690 250,250
ΒΕΑ 30/45 - 267,540
ΒΕΑ 35/40 262,970 -
ΒΕΘ 50/70 249,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 3 Μάρτιος 2020

Τρίτη, 3 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.167,035
UNLEADED 95 BIO 1.112,534 1.112,087
UNLEADED 100 BIO 1.182,127 1.182,585
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 871,731 870,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 666,514 665,416
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 953,595 955,975
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,243 581,378
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,543 641,678
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,556 642,278
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,540 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 398,715 397,607
Fuel Oil No 380 1%S 390,142 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 439,340 -
KERO SPECIAL 444,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,660 254,270
ΒΕΑ 30/45 - 271,650
ΒΕΑ 35/40 267,050 -
ΒΕΘ 50/70 253,320 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.180,134
UNLEADED 95 BIO 1.125,643 1.125,155
UNLEADED 100 BIO 1.195,827 1.196,244
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 880,426 879,389
HEATING GASOIL (ΧΠ) 675,403 674,264
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 965,432 967,792
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 598,119 594,182
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,419 654,482
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,193 647,028
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,470 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 406,424 405,274
Fuel Oil No 380 1%S 397,585 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 450,550 -
KERO SPECIAL 456,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,570 259,180
ΒΕΑ 30/45 - 276,680
ΒΕΑ 35/40 272,060 -
ΒΕΘ 50/70 258,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)