ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 26th, 2020:

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 967,601
UNLEADED 95 BIO 913,080 912,582
UNLEADED 100 BIO 981,229 981,647
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,091 748,023
HEATING GASOIL (ΧΠ) 542,481 541,322
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 691,382 693,752
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 306,677 302,690
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 366,977 362,990
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,815 494,936
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 341,267 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 249,755 248,585
Fuel Oil No 380 1%S 240,856 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 233,870 -
KERO SPECIAL 239,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,800 142,470
ΒΕΑ 30/45 - 160,160
ΒΕΑ 35/40 155,500 -
ΒΕΘ 50/70 141,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Τετάρτη, 25 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 971,131
UNLEADED 95 BIO 916,599 916,110
UNLEADED 100 BIO 984,839 985,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,683 744,636
HEATING GASOIL (ΧΠ) 539,399 538,250
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 694,138 696,517
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 309,656 305,680
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 369,956 365,980
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 470,965 496,116
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 344,704 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 247,548 246,378
Fuel Oil No 380 1%S 238,782 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 231,440 -
KERO SPECIAL 237,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138,170 142,840
ΒΕΑ 30/45 - 160,550
ΒΕΑ 35/40 155,880 -
ΒΕΘ 50/70 141,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)