ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 3 Μάρτιος 2020

Τρίτη, 3 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.167,035
UNLEADED 95 BIO 1.112,534 1.112,087
UNLEADED 100 BIO 1.182,127 1.182,585
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 871,731 870,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 666,514 665,416
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 953,595 955,975
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,243 581,378
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,543 641,678
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,556 642,278
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,540 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 398,715 397,607
Fuel Oil No 380 1%S 390,142 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 439,340 -
KERO SPECIAL 444,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,660 254,270
ΒΕΑ 30/45 - 271,650
ΒΕΑ 35/40 267,050 -
ΒΕΘ 50/70 253,320 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.