ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Ιανουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Ιανουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.236,262
UNLEADED 95 BIO 1.192,013 1.191,534
UNLEADED 100 BIO 1.261,789 1.262,206
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 961,003 959,986
HEATING GASOIL (ΧΠ) 756,396 755,278
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 984,410 986,718
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 601,353 597,498
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,653 657,798
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,352 775,709
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,227 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 522,199 521,060
Fuel Oil No 380 1%S 515,396 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,520 -
KERO SPECIAL 562,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,270 317,640
ΒΕΑ 30/45 - 334,790
ΒΕΑ 35/40 289,420 -
ΒΕΘ 50/70 275,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,458
UNLEADED 95 BIO 1.191,219 1.190,742
UNLEADED 100 BIO 1.260,965 1.261,362
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,671 961,644
HEATING GASOIL (ΧΠ) 758,044 756,905
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 984,583 986,871
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,560 596,695
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,860 656,995
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,237 782,564
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 524,446 523,308
Fuel Oil No 380 1%S 517,684 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,370 -
KERO SPECIAL 562,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,400 317,740
ΒΕΑ 30/45 - 334,890
ΒΕΑ 35/40 289,540 -
ΒΕΘ 50/70 276,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020

Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,875
UNLEADED 95 BIO 1.191,616 1.191,137
UNLEADED 100 BIO 1.261,473 1.261,890
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,085 966,068
HEATING GASOIL (ΧΠ) 762,427 761,308
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,132 987,451
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 601,068 597,213
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,368 657,513
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 759,102 783,490
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,939 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,098 529,969
Fuel Oil No 380 1%S 524,477 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,870 -
KERO SPECIAL 566,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,360 321,800
ΒΕΑ 30/45 - 338,970
ΒΕΑ 35/40 293,540 -
ΒΕΘ 50/70 279,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020

Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.234,554
UNLEADED 95 BIO 1.190,294 1.189,826
UNLEADED 100 BIO 1.260,172 1.260,589
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,366 970,349
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,739 765,621
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 984,247 986,566
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,447 596,593
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,747 656,893
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 756,345 780,743
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,848 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 540,352 539,224
Fuel Oil No 380 1%S 534,149 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,000 -
KERO SPECIAL 570,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,830 327,290
ΒΕΑ 30/45 - 344,480
ΒΕΑ 35/40 299,010 -
ΒΕΘ 50/70 285,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020

Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,231
UNLEADED 95 BIO 1.188,972 1.188,504
UNLEADED 100 BIO 1.258,839 1.259,256
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 976,756 975,739
HEATING GASOIL (ΧΠ) 772,374 771,255
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 982,569 984,878
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 598,556 594,701
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,856 655,001
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 756,111 780,519
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,549 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 549,740 548,610
Fuel Oil No 380 1%S 543,800 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,030 -
KERO SPECIAL 575,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,900 331,360
ΒΕΑ 30/45 - 348,550
ΒΕΑ 35/40 303,080 -
ΒΕΘ 50/70 289,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Ιανουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Ιανουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.236,608
UNLEADED 95 BIO 1.192,369 1.191,870
UNLEADED 100 BIO 1.262,216 1.262,603
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,323 983,296
HEATING GASOIL (ΧΠ) 779,960 778,832
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,081 987,369
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,376 596,502
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,676 656,802
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 763,525 787,882
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,956 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 556,817 555,679
Fuel Oil No 380 1%S 550,715 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 576,980 -
KERO SPECIAL 582,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,070 293,970
ΒΕΑ 30/45 - 311,140
ΒΕΑ 35/40 303,230 -
ΒΕΘ 50/70 289,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.240,178
UNLEADED 95 BIO 1.195,928 1.195,450
UNLEADED 100 BIO 1.265,674 1.266,091
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,106 987,089
HEATING GASOIL (ΧΠ) 784,069 782,961
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 989,149 991,457
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,142 599,309
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,442 659,609
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,695 801,022
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,139 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 559,665 558,547
Fuel Oil No 380 1%S 553,360 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,930 -
KERO SPECIAL 586,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,110 293,020
ΒΕΑ 30/45 - 310,140
ΒΕΑ 35/40 302,240 -
ΒΕΘ 50/70 288,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020

Πέμπτη, 9 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,680
UNLEADED 95 BIO 1.201,440 1.200,962
UNLEADED 100 BIO 1.271,206 1.271,623
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,466 992,438
HEATING GASOIL (ΧΠ) 789,470 788,350
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 996,899 999,197
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 610,546 606,692
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,846 666,992
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,926 811,223
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,821 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 558,557 557,417
Fuel Oil No 380 1%S 551,509 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,820 -
KERO SPECIAL 592,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,020 289,900
ΒΕΑ 30/45 - 307,020
ΒΕΑ 35/40 299,130 -
ΒΕΘ 50/70 285,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020

Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,469
UNLEADED 95 BIO 1.203,230 1.202,763
UNLEADED 100 BIO 1.272,904 1.273,332
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,340 993,333
HEATING GASOIL (ΧΠ) 790,273 789,164
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,953 1.001,272
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,895 609,072
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,195 669,372
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,875 811,152
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,771 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,394 551,285
Fuel Oil No 380 1%S 544,655 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 587,410 -
KERO SPECIAL 592,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,620 284,500
ΒΕΑ 30/45 - 301,590
ΒΕΑ 35/40 293,700 -
ΒΕΘ 50/70 280,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)