ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 29th, 2019:

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,287
UNLEADED 95 BIO 1.151,037 1.150,550
UNLEADED 100 BIO 1.220,509 1.220,916
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,460 951,423
HEATING GASOIL 878,433 877,303
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 770,230 772,538
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,463 378,578
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,763 438,878
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,143 594,571
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 410,911 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,669 432,520
Fuel Oil No 380 1%S 419,116 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,880 -
KERO SPECIAL 572,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,720 285,590
ΒΕΑ 30/45 - 302,810
ΒΕΑ 35/40 303,940 -
ΒΕΘ 50/70 290,350 -