ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου 13th, 2019:

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.185,047
UNLEADED 95 BIO 1.140,807 1.140,339
UNLEADED 100 BIO 1.209,556 1.209,963
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,076 935,069
HEATING GASOIL 864,439 863,330
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,751 772,040
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 386,104 382,260
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 446,404 442,560
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,823 565,038
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,800 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 424,994 423,866
Fuel Oil No 380 1%S 411,203 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 545,920 -
KERO SPECIAL 551,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,140 282,030
ΒΕΑ 30/45 - 299,080
ΒΕΑ 35/40 300,190 -
ΒΕΘ 50/70 286,730 -