ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Αύγουστος 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.188,819
UNLEADED 95 BIO 1.144,580 1.144,101
UNLEADED 100 BIO 1.213,593 1.214,000
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,670 949,653
HEATING GASOIL 879,104 877,985
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 775,986 778,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 391,972 388,118
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,272 448,418
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,580 573,875
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 427,946 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,713 425,574
Fuel Oil No 380 1%S 411,386 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 563,200 -
KERO SPECIAL 568,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,240 276,120
ΒΕΑ 30/45 - 293,230
ΒΕΑ 35/40 294,350 -
ΒΕΘ 50/70 280,840 -

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,517
UNLEADED 95 BIO 1.146,278 1.145,821
UNLEADED 100 BIO 1.215,150 1.215,567
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 948,707 947,701
HEATING GASOIL 877,263 876,155
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 777,125 779,413
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 393,142 389,308
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,442 449,608
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,484 574,719
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,484 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 425,350 424,221
Fuel Oil No 380 1%S 410,105 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,240 -
KERO SPECIAL 565,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,220 276,110
ΒΕΑ 30/45 - 293,180
ΒΕΑ 35/40 294,290 -
ΒΕΘ 50/70 280,810 -

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,501
UNLEADED 95 BIO 1.148,251 1.147,793
UNLEADED 100 BIO 1.217,071 1.217,499
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,335 946,338
HEATING GASOIL 875,992 874,894
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 778,711 781,010
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 394,932 391,098
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,232 451,398
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,708 574,923
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 431,363 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,761 426,641
Fuel Oil No 380 1%S 412,892 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,840 -
KERO SPECIAL 563,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,910 280,810
ΒΕΑ 30/45 - 297,860
ΒΕΑ 35/40 298,960 -
ΒΕΘ 50/70 285,500 -

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,531
UNLEADED 95 BIO 1.148,302 1.147,824
UNLEADED 100 BIO 1.217,122 1.217,539
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,019 943,002
HEATING GASOIL 872,453 871,344
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 776,220 778,508
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,572 388,738
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,872 449,038
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,250 571,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 429,278 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,784 428,665
Fuel Oil No 380 1%S 415,536 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,090 -
KERO SPECIAL 559,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,320 285,210
ΒΕΑ 30/45 - 302,260
ΒΕΑ 35/40 303,370 -
ΒΕΘ 50/70 289,910 -

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.185,047
UNLEADED 95 BIO 1.140,807 1.140,339
UNLEADED 100 BIO 1.209,556 1.209,963
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,076 935,069
HEATING GASOIL 864,439 863,330
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,751 772,040
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 386,104 382,260
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 446,404 442,560
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,823 565,038
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,800 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 424,994 423,866
Fuel Oil No 380 1%S 411,203 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 545,920 -
KERO SPECIAL 551,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,140 282,030
ΒΕΑ 30/45 - 299,080
ΒΕΑ 35/40 300,190 -
ΒΕΘ 50/70 286,730 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Αυγούστου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 10 έως 12 Αυγούστου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,470
UNLEADED 95 BIO 1.142,241 1.141,763
UNLEADED 100 BIO 1.211,020 1.211,427
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,175 936,158
HEATING GASOIL 864,958 863,849
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 768,928 771,205
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 385,342 381,498
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 445,642 441,798
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,531 563,736
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,169 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,316 428,188
Fuel Oil No 380 1%S 415,891 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,870 -
KERO SPECIAL 553,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,760 289,650
ΒΕΑ 30/45 - 306,710
ΒΕΑ 35/40 307,820 -
ΒΕΘ 50/70 294,350 -

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,999
UNLEADED 95 BIO 1.145,769 1.145,292
UNLEADED 100 BIO 1.214,610 1.215,017
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 939,310 938,293
HEATING GASOIL 866,676 865,558
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 764,687 766,976
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,338 376,494
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,638 436,794
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,599 564,813
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,150 432,022
Fuel Oil No 380 1%S 419,909 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,760 -
KERO SPECIAL 556,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,500 297,390
ΒΕΑ 30/45 - 314,450
ΒΕΑ 35/40 315,560 -
ΒΕΘ 50/70 302,090 -

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,060
UNLEADED 95 BIO 1.154,831 1.154,343
UNLEADED 100 BIO 1.223,926 1.224,313
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,019 945,992
HEATING GASOIL 874,242 873,124
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 765,206 767,484
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,962 376,107
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,262 436,407
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,372 571,628
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 413,484 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,599 441,459
Fuel Oil No 380 1%S 429,408 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 558,650 -
KERO SPECIAL 564,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,690 310,560
ΒΕΑ 30/45 - 327,660
ΒΕΑ 35/40 328,780 -
ΒΕΘ 50/70 315,290 -

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,617
UNLEADED 95 BIO 1.168,368 1.167,899
UNLEADED 100 BIO 1.237,859 1.238,286
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,050 958,033
HEATING GASOIL 886,274 885,155
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 776,443 778,742
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 390,874 387,020
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 451,174 447,320
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,878 585,245
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 423,756 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,941 454,813
Fuel Oil No 380 1%S 442,680 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 571,260 -
KERO SPECIAL 576,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,580 327,470
ΒΕΑ 30/45 - 344,630
ΒΕΑ 35/40 345,740 -
ΒΕΘ 50/70 332,200 -