ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Απριλίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.263,751
UNLEADED 95 BIO 1.220,590 1.219,085
UNLEADED 100 BIO 1.289,889 1.289,248
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,055 995,367
HEATING GASOIL (ΧΠ) 788,280 786,713
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,245 948,652
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 564,842 561,038
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,142 621,338
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,557 741,589
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,035 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,515 471,675
Fuel Oil No 380 1%S 458,250 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 599,550 -
KERO SPECIAL 604,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,260 384,540
ΒΕΑ 30/45 - 401,460
ΒΕΑ 35/40 403,180 -
ΒΕΘ 50/70 389,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2019

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.261,056
UNLEADED 95 BIO 1.217,905 1.216,380
UNLEADED 100 BIO 1.287,265 1.286,604
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,628 994,920
HEATING GASOIL (ΧΠ) 787,832 786,256
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,438 945,835
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 562,697 558,883
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,997 619,183
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,123 734,175
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,212 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 474,492 472,630
Fuel Oil No 380 1%S 459,368 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 599,330 -
KERO SPECIAL 604,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,100 385,370
ΒΕΑ 30/45 - 402,310
ΒΕΑ 35/40 404,050 -
ΒΕΘ 50/70 390,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.257,141
UNLEADED 95 BIO 1.214,000 1.212,464
UNLEADED 100 BIO 1.283,360 1.282,679
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 994,310 992,570
HEATING GASOIL (ΧΠ) 785,493 783,897
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 940,903 941,279
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 558,883 555,038
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,183 615,338
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,553 724,595
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,833 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,627 471,766
Fuel Oil No 380 1%S 458,698 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 597,080 -
KERO SPECIAL 602,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,090 384,340
ΒΕΑ 30/45 - 401,300
ΒΕΑ 35/40 403,050 -
ΒΕΘ 50/70 389,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,043
UNLEADED 95 BIO 1.209,902 1.208,366
UNLEADED 100 BIO 1.279,292 1.278,611
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 992,581 990,852
HEATING GASOIL (ΧΠ) 783,500 781,903
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,468 936,855
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,774 550,930
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,074 611,230
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,831 717,913
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,385 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,830 471,959
Fuel Oil No 380 1%S 459,155 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 595,260 -
KERO SPECIAL 600,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,490 384,750
ΒΕΑ 30/45 - 401,730
ΒΕΑ 35/40 403,470 -
ΒΕΘ 50/70 390,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.250,826
UNLEADED 95 BIO 1.207,695 1.206,149
UNLEADED 100 BIO 1.277,105 1.276,414
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,730 989,001
HEATING GASOIL (ΧΠ) 781,334 779,727
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 934,964 935,339
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,208 549,353
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,508 609,653
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,691 716,784
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,717 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,912 472,030
Fuel Oil No 380 1%S 459,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 592,710 -
KERO SPECIAL 598,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,920 385,160
ΒΕΑ 30/45 - 402,160
ΒΕΑ 35/40 403,910 -
ΒΕΘ 50/70 390,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 6 έως 8 Απριλίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 6 έως 8 Απριλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.248,059
UNLEADED 95 BIO 1.204,959 1.203,363
UNLEADED 100 BIO 1.274,390 1.273,657
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,062 987,282
HEATING GASOIL (ΧΠ) 779,259 777,602
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 938,818 939,153
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 557,377 553,482
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,677 613,782
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,390 718,452
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,507 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,393 471,471
Fuel Oil No 380 1%S 459,165 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 590,160 -
KERO SPECIAL 595,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,680 384,890
ΒΕΑ 30/45 - 401,900
ΒΕΑ 35/40 403,690 -
ΒΕΘ 50/70 390,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2019

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,405
UNLEADED 95 BIO 1.202,254 1.200,708
UNLEADED 100 BIO 1.271,654 1.270,962
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,998 985,258
HEATING GASOIL (ΧΠ) 777,316 775,709
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,550 942,937
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 561,303 557,449
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,603 617,749
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,851 720,964
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,788 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,413 471,532
Fuel Oil No 380 1%S 459,409 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,640 -
KERO SPECIAL 592,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,320 385,560
ΒΕΑ 30/45 - 402,570
ΒΕΑ 35/40 404,330 -
ΒΕΘ 50/70 390,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,140
UNLEADED 95 BIO 1.198,979 1.197,454
UNLEADED 100 BIO 1.268,308 1.267,637
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,943 983,214
HEATING GASOIL (ΧΠ) 774,672 773,075
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 947,625 948,022
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,130 563,286
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,430 623,586
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,638 720,760
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,121 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,959 470,088
Fuel Oil No 380 1%S 458,118 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,120 -
KERO SPECIAL 587,490 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,620 384,870
ΒΕΑ 30/45 - 401,880
ΒΕΑ 35/40 403,630 -
ΒΕΘ 50/70 390,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2019

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.237,238
UNLEADED 95 BIO 1.194,057 1.192,541
UNLEADED 100 BIO 1.263,366 1.262,714
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,093 981,383
HEATING GASOIL (ΧΠ) 772,689 771,133
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 953,188 953,605
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 573,822 569,998
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,122 630,298
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,268 718,432
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,081 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,078 468,227
Fuel Oil No 380 1%S 456,277 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,020 -
KERO SPECIAL 584,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,790 383,060
ΒΕΑ 30/45 - 400,080
ΒΕΑ 35/40 401,800 -
ΒΕΘ 50/70 388,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)