ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 5th, 2019:

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2019

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.245,405
UNLEADED 95 BIO 1.202,254 1.200,708
UNLEADED 100 BIO 1.271,654 1.270,962
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,998 985,258
HEATING GASOIL (ΧΠ) 777,316 775,709
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 942,550 942,937
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 561,303 557,449
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,603 617,749
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,851 720,964
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,788 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,413 471,532
Fuel Oil No 380 1%S 459,409 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,640 -
KERO SPECIAL 592,010 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,320 385,560
ΒΕΑ 30/45 - 402,570
ΒΕΑ 35/40 404,330 -
ΒΕΘ 50/70 390,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)