ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2019

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.250,826
UNLEADED 95 BIO 1.207,695 1.206,149
UNLEADED 100 BIO 1.277,105 1.276,414
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,730 989,001
HEATING GASOIL (ΧΠ) 781,334 779,727
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 934,964 935,339
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,208 549,353
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,508 609,653
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,691 716,784
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,717 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,912 472,030
Fuel Oil No 380 1%S 459,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 592,710 -
KERO SPECIAL 598,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,920 385,160
ΒΕΑ 30/45 - 402,160
ΒΕΑ 35/40 403,910 -
ΒΕΘ 50/70 390,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.