ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 7th, 2019:

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,461
UNLEADED 95 BIO 1.093,333 1.092,835
UNLEADED 100 BIO 1.160,170 1.160,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,328 954,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,610 746,491
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 932,563 932,930
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,075 549,283
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,375 609,583
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,518 698,183
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,080 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,422 448,284
Fuel Oil No 380 1%S 436,507 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,850 -
KERO SPECIAL 556,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 355,310 354,200
ΒΕΑ 30/45 - 370,910
ΒΕΑ 35/40 372,020 -
ΒΕΘ 50/70 358,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)