ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 5th, 2019:

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.134,389
UNLEADED 95 BIO 1.090,262 1.089,773
UNLEADED 100 BIO 1.156,916 1.157,292
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,935 952,918
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,447 746,339
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 926,818 927,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,621 541,848
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,921 602,148
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,670 704,295
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,229 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 445,670 444,551
Fuel Oil No 380 1%S 432,398 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,740 -
KERO SPECIAL 556,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,560 348,450
ΒΕΑ 30/45 - 365,110
ΒΕΑ 35/40 366,220 -
ΒΕΘ 50/70 353,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)