ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2019:

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.153,113
UNLEADED 95 BIO 1.108,923 1.108,456
UNLEADED 100 BIO 1.176,707 1.177,114
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,471 966,464
HEATING GASOIL (ΧΠ) 758,837 757,739
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 941,462 941,869
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 563,886 560,083
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,186 620,383
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,971 693,972
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,735 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,413 460,294
Fuel Oil No 380 1%S 448,385 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 563,410 -
KERO SPECIAL 568,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 366,670 365,560
ΒΕΑ 30/45 - 382,470
ΒΕΑ 35/40 383,570 -
ΒΕΘ 50/70 370,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Φεβρουάριος 2019

Πέμπτη, 14 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.149,268
UNLEADED 95 BIO 1.105,089 1.104,612
UNLEADED 100 BIO 1.172,720 1.173,117
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 964,562 963,566
HEATING GASOIL (ΧΠ) 754,871 753,762
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 937,943 938,340
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 560,734 556,940
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,034 617,240
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,859 687,810
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,334 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,233 456,114
Fuel Oil No 380 1%S 444,256 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 559,030 -
KERO SPECIAL 564,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 363,160 362,060
ΒΕΑ 30/45 - 378,940
ΒΕΑ 35/40 380,040 -
ΒΕΘ 50/70 366,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

 

Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.325,107 1.324,568
UNLEADED 100 BIO 1.398,718 1.399,094
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.164,137 1.163,059
HEATING GASOIL (ΧΠ) 924,638 923,377
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.059,789 1.061,264
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,770 684,238
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,070 744,538
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,377 788,289
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,731 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,671 550,492
Fuel Oil No 380 1%S 528,891 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 757,090 -
KERO SPECIAL 762,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 409,290 410,090
ΒΕΑ 30/45 - 427,810
ΒΕΑ 35/40 427,010 -
ΒΕΘ 50/70 413,020 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019

Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.141,397
UNLEADED 95 BIO 1.097,259 1.096,760
UNLEADED 100 BIO 1.164,594 1.164,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,762 958,725
HEATING GASOIL (ΧΠ) 749,664 748,536
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 935,004 935,371
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 558,425 554,601
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,725 614,901
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,558 680,396
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 609,277 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,701 450,562
Fuel Oil No 380 1%S 438,774 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,270 -
KERO SPECIAL 558,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,670 357,540
ΒΕΑ 30/45 - 374,370
ΒΕΑ 35/40 375,500 -
ΒΕΘ 50/70 362,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Φεβρουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.139,423
UNLEADED 95 BIO 1.095,255 1.094,788
UNLEADED 100 BIO 1.162,407 1.162,814
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 958,877 957,891
HEATING GASOIL (ΧΠ) 749,146 748,047
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 934,485 934,892
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 557,387 553,615
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,687 613,915
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,730 683,558
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,172 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,822 450,714
Fuel Oil No 380 1%S 438,968 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 552,730 -
KERO SPECIAL 558,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,390 358,300
ΒΕΑ 30/45 - 375,080
ΒΕΑ 35/40 376,170 -
ΒΕΘ 50/70 362,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,939
UNLEADED 95 BIO 1.093,750 1.093,302
UNLEADED 100 BIO 1.160,750 1.161,167
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,128 956,162
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,443 747,376
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,011 933,438
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 554,774 551,031
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,074 611,331
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,168 689,966
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,301 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,653 449,565
Fuel Oil No 380 1%S 437,757 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 551,800 -
KERO SPECIAL 557,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 357,600 356,530
ΒΕΑ 30/45 - 373,280
ΒΕΑ 35/40 374,350 -
ΒΕΘ 50/70 361,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,461
UNLEADED 95 BIO 1.093,333 1.092,835
UNLEADED 100 BIO 1.160,170 1.160,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,328 954,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,610 746,491
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 932,563 932,930
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,075 549,283
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,375 609,583
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,518 698,183
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,080 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,422 448,284
Fuel Oil No 380 1%S 436,507 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,850 -
KERO SPECIAL 556,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 355,310 354,200
ΒΕΑ 30/45 - 370,910
ΒΕΑ 35/40 372,020 -
ΒΕΘ 50/70 358,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.134,817
UNLEADED 95 BIO 1.090,679 1.090,200
UNLEADED 100 BIO 1.157,343 1.157,729
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,250 953,254
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,112 746,013
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 930,112 930,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 549,760 546,007
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,060 606,307
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,046 701,691
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,066 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 446,941 445,823
Fuel Oil No 380 1%S 433,832 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,030 -
KERO SPECIAL 555,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,720 350,630
ΒΕΑ 30/45 - 367,290
ΒΕΑ 35/40 368,390 -
ΒΕΘ 50/70 355,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.134,389
UNLEADED 95 BIO 1.090,262 1.089,773
UNLEADED 100 BIO 1.156,916 1.157,292
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,935 952,918
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,447 746,339
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 926,818 927,183
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 545,621 541,848
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,921 602,148
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,670 704,295
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,229 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 445,670 444,551
Fuel Oil No 380 1%S 432,398 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,740 -
KERO SPECIAL 556,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,560 348,450
ΒΕΑ 30/45 - 365,110
ΒΕΑ 35/40 366,220 -
ΒΕΘ 50/70 353,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)