ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 24th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 24/10/2017

ΤΡΙΤΗ 24/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,981 UNLEADED LRP 1.147,692
UNLEADED 95 1.103,991 UNLEADED 95 1.103,198
UNLEADED 100 1.169,110 UNLEADED 100 1.169,160
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 901,447 DIΕSEL AUTO BIO 900,491
HEATING GASOIL 687,363 HEATING GASOIL 686,305
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 511,620 LPG 509,290
LPG Auto 518,920 LPG Auto 520,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,130
ΒΕΑ 35/40 309,390 ΒΕΑ 30/45 308,330
ΒΕΘ 50/70 296,600 -