ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 6th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,523 UNLEADED LRP 1.141,234
UNLEADED 95 1.097,533 UNLEADED 95 1.096,719
UNLEADED 100 1.162,713 UNLEADED 100 1.162,743
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 901,111 DIΕSEL AUTO BIO 900,136
HEATING GASOIL 814,575 HEATING GASOIL 813,497
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 522,790 LPG 520,440
LPG Auto 528,470 LPG Auto 530,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,370
ΒΕΑ 35/40 301,690 ΒΕΑ 30/45 300,610
ΒΕΘ 50/70 288,870 -