ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 28th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 28/02/2017

ΤΡΙΤΗ 28/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,638 UNLEADED LRP 1.176,107
UNLEADED 95 1.142,311 UNLEADED 95 1.141,336
UNLEADED 100 1.214,814 UNLEADED 100 1.214,763
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,456 DIΕSEL AUTO BIO 919,336
HEATING GASOIL 715,289 HEATING GASOIL 713,998
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 608,050 LPG 603,610
LPG Auto 610,100 LPG Auto 610,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,610
ΒΕΑ 35/40 324,870 ΒΕΑ 30/45 323,680
ΒΕΘ 50/70 310,610 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/02/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,021 UNLEADED LRP 1.177,500
UNLEADED 95 1.143,685 UNLEADED 95 1.142,728
UNLEADED 100 1.216,288 UNLEADED 100 1.216,258
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 921,807 DIΕSEL AUTO BIO 920,710
HEATING GASOIL 717,212 HEATING GASOIL 715,940
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 613,980 LPG 609,560
LPG Auto 615,420 LPG Auto 615,540
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,640
ΒΕΑ 35/40 324,920 ΒΕΑ 30/45 323,730
ΒΕΘ 50/70 310,640 -