ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 10th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.145,332 UNLEADED LRP 1.175,802
UNLEADED 95 1.142,037 UNLEADED 95 1.141,081
UNLEADED 100 1.213,817 UNLEADED 100 1.213,787
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,862 DIΕSEL AUTO BIO 913,784
HEATING GASOIL 710,825 HEATING GASOIL 709,574
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 605,360 LPG 600,990
LPG Auto 607,440 LPG Auto 607,560
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,400
ΒΕΑ 35/40 318,440 ΒΕΑ 30/45 317,270
ΒΕΘ 50/70 304,330 -