ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 9th, 2017:

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/01/2017

 ΔΕΥΤΕΡΑ 09/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,237 UNLEADED LRP 1.179,737
UNLEADED 95 1.145,881 UNLEADED 95 1.144,925
UNLEADED 100 1.219,025 UNLEADED 100 1.219,003
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,977 DIΕSEL AUTO BIO 921,879
HEATING GASOIL 719,449 HEATING GASOIL 718,187
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,650 LPG 571,210
LPG Auto 576,220 LPG Auto 576,350
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,960
ΒΕΑ 35/40 338,370 ΒΕΑ 30/45 337,180
ΒΕΘ 50/70 323,980 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08/01/2017

 ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 07-08/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.149,237 UNLEADED LRP 1.179,026
UNLEADED 95 1.145,881 UNLEADED 95 1.144,214
UNLEADED 100 1.219,025 UNLEADED 100 1.218,282
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,977 DIΕSEL AUTO BIO 920,933
HEATING GASOIL 719,449 HEATING GASOIL 717,150
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,650 LPG 570,980
LPG Auto 576,220 LPG Auto 575,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,050
ΒΕΑ 35/40 338,370 ΒΕΑ 30/45 336,270
ΒΕΘ 50/70 323,980 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,417 UNLEADED LRP 1.180,175
UNLEADED 95 1.147,051 UNLEADED 95 1.145,362
UNLEADED 100 1.220,407 UNLEADED 100 1.219,645
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,534 DIΕSEL AUTO BIO 922,458
HEATING GASOIL 721,371 HEATING GASOIL 719,043
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 559,950 LPG 555,240
LPG Auto 562,030 LPG Auto 561,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,510
ΒΕΑ 35/40 336,900 ΒΕΑ 30/45 334,790
ΒΕΘ 50/70 322,470 -