ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,417 UNLEADED LRP 1.180,175
UNLEADED 95 1.147,051 UNLEADED 95 1.145,362
UNLEADED 100 1.220,407 UNLEADED 100 1.219,645
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,534 DIΕSEL AUTO BIO 922,458
HEATING GASOIL 721,371 HEATING GASOIL 719,043
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 559,950 LPG 555,240
LPG Auto 562,030 LPG Auto 561,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,510
ΒΕΑ 35/40 336,900 ΒΕΑ 30/45 334,790
ΒΕΘ 50/70 322,470 -

Comments are closed.