ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.150,417 UNLEADED LRP 1.180,175
UNLEADED 95 1.147,051 UNLEADED 95 1.145,362
UNLEADED 100 1.220,407 UNLEADED 100 1.219,645
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,534 DIΕSEL AUTO BIO 922,458
HEATING GASOIL 721,371 HEATING GASOIL 719,043
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 559,950 LPG 555,240
LPG Auto 562,030 LPG Auto 561,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,510
ΒΕΑ 35/40 336,900 ΒΕΑ 30/45 334,790
ΒΕΘ 50/70 322,470 -

ΠΕΜΠΤΗ 05/01/2017

ΠΕΜΠΤΗ 05/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.132,925 UNLEADED LRP 1.183,033
UNLEADED 95 1.149,899 UNLEADED 95 1.148,220
UNLEADED 100 1.223,224 UNLEADED 100 1.222,482
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,222 DIΕSEL AUTO BIO 924,167
HEATING GASOIL 722,877 HEATING GASOIL 720,557
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 550,190 LPG 545,490
LPG Auto 553,060 LPG Auto 552,810
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,820 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,710
ΒΕΑ 35/40 335,080 ΒΕΑ 30/45 332,970
ΒΕΘ 50/70 320,660 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/01/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,831 UNLEADED LRP 1.184,588
UNLEADED 95 1.151,464 UNLEADED 95 1.149,766
UNLEADED 100 1.224,791 UNLEADED 100 1.224,017
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 927,136 DIΕSEL AUTO BIO 925,072
HEATING GASOIL 723,701 HEATING GASOIL 721,371
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,610 LPG 535,900
LPG Auto 544,200 LPG Auto 543,930
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,920
ΒΕΑ 35/40 334,290 ΒΕΑ 30/45 332,170
ΒΕΘ 50/70 319,880 -

ΤΡΙΤΗ 03/01/2017

ΤΡΙΤΗ 03/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,254 UNLEADED LRP 1.182,991
UNLEADED 95 1.149,889 UNLEADED 95 1.148,180
UNLEADED 100 1.223,163 UNLEADED 100 1.222,380
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,934 DIΕSEL AUTO BIO 921,838
HEATING GASOIL 720,507 HEATING GASOIL 718,157
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,500 LPG 524,770
LPG Auto 533,400 LPG Auto 533,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,680 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,550
ΒΕΑ 35/40 330,920 ΒΕΑ 30/45 328,790
ΒΕΘ 50/70 316,520 -

ΚΥΡΙΑΚΗ -ΔΕΥΤΕΡΑ 01-02/01/2017

ΚΥΡΙΑΚΗ -ΔΕΥΤΕΡΑ 01-02/01/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,468 UNLEADED LRP 1,183,226
UNLEADED 95 1.150,102 UNLEADED 95 1,148,413
UNLEADED 100 1.223,407 UNLEADED 100 1,222,644
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,137 DIΕSEL AUTO BIO 922,073
HEATING GASOIL 720,720 HEATING GASOIL 718,391
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,760 LPG 525,050
LPG Auto 533,660 LPG Auto 533,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,710
ΒΕΑ 35/40 331,080 ΒΕΑ 30/45 328,970
ΒΕΘ 50/70 316,670 -

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-12-2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-12-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,122,647 UNLEADED LRP 1,153,076
UNLEADED 95 1,119,270 UNLEADED 95 1,118,263
UNLEADED 100 1,192,576 UNLEADED 100 1,192,494
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 842,831 DIΕSEL AUTO BIO 841,673
HEATING GASOIL 719,724 HEATING GASOIL 718,391
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 528,640 LPG 525,050
LPG Auto 532,470 LPG Auto 533,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,710
ΒΕΑ 35/40 330,220 ΒΕΑ 30/45 328,970
ΒΕΘ 50/70 315,810 -