ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2016:

ΤΡΙΤΗ 18/10/2016

ΤΡΙΤΗ 18/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.067,089 UNLEADED LRP 1.097,538
UNLEADED 95 1.063,895 UNLEADED 95 1.062,939
UNLEADED 100 1.133,081 UNLEADED 100 1.133,020
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 793,171 DIΕSEL AUTO BIO 792,083
HEATING GASOIL 668,630 HEATING GASOIL 667,379
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 462,090 LPG 458,680
LPG Auto 464,670 LPG Auto 465,560
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,660
ΒΕΑ 35/40 271,180 ΒΕΑ 30/45 270,000
ΒΕΘ 50/70 257,490 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/10/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.066,519 UNLEADED LRP 1.096,938
UNLEADED 95 1.063,325 UNLEADED 95 1.062,350
UNLEADED 100 1.132,380 UNLEADED 100 1.132,288
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,585 DIΕSEL AUTO BIO 793,477
HEATING GASOIL 670,358 HEATING GASOIL 669,087
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,980 LPG 460,560
LPG Auto 466,130 LPG Auto 466,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,210 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,020
ΒΕΑ 35/40 271,520 ΒΕΑ 30/45 270,320
ΒΕΘ 50/70 257,860 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.066,285 UNLEADED LRP 1.096,713
UNLEADED 95 1.063,101 UNLEADED 95 1.062,135
UNLEADED 100 1.131,933 UNLEADED 100 1.131,841
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 796,426 DIΕSEL AUTO BIO 795,338
HEATING GASOIL 672,088 HEATING GASOIL 670,817
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,980 LPG 464,570
LPG Auto 469,520 LPG Auto 470,390
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 255,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,170
ΒΕΑ 35/40 272,600 ΒΕΑ 30/45 271,410
ΒΕΘ 50/70 258,990 -

ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016

ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.066,905 UNLEADED LRP 1.097,345
UNLEADED 95 1.063,732 UNLEADED 95 1.062,777
UNLEADED 100 1.132,420 UNLEADED 100 1.132,350
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 795,948 DIΕSEL AUTO BIO 794,869
HEATING GASOIL 721,961 HEATING GASOIL 720,700
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,320 LPG 467,930
LPG Auto 472,140 LPG Auto 473,010
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,880
ΒΕΑ 35/40 273,260 ΒΕΑ 30/45 272,080
ΒΕΘ 50/70 259,680 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.067,038 UNLEADED LRP 1.097,486
UNLEADED 95 1.063,875 UNLEADED 95 1.062,939
UNLEADED 100 1.132,329 UNLEADED 100 1.132,278
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 795,724 DIΕSEL AUTO BIO 794,656
HEATING GASOIL 721,697 HEATING GASOIL 720,456
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,970 LPG 469,600
LPG Auto 473,110 LPG Auto 473,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,730
ΒΕΑ 35/40 272,030 ΒΕΑ 30/45 270,870
ΒΕΘ 50/70 258,500 -

ΤΡΙΤΗ 11/10/2016

ΤΡΙΤΗ 11/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.067,322 UNLEADED LRP 1.097,751
UNLEADED 95 1.064,169 UNLEADED 95 1.063,214
UNLEADED 100 1.132,441 UNLEADED 100 1.132,360
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 793,934 DIΕSEL AUTO BIO 792,867
HEATING GASOIL 719,673 HEATING GASOIL 718,422
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,830 LPG 469,460
LPG Auto 472,470 LPG Auto 473,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,720
ΒΕΑ 35/40 268,980 ΒΕΑ 30/45 267,810
ΒΕΘ 50/70 255,490 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/10/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.067,282 UNLEADED LRP 1.097,720
UNLEADED 95 1.064,129 UNLEADED 95 1.063,173
UNLEADED 100 1.132,400 UNLEADED 100 1.132,319
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,416 DIΕSEL AUTO BIO 789,337
HEATING GASOIL 715,778 HEATING GASOIL 714,526
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,190 LPG 465,820
LPG Auto 468,580 LPG Auto 469,450
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,620 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,450
ΒΕΑ 35/40 264,710 ΒΕΑ 30/45 263,540
ΒΕΘ 50/70 251,210 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,377 UNLEADED LRP 1.093,825
UNLEADED 95 1.060,224 UNLEADED 95 1.059,287
UNLEADED 100 1.128,312 UNLEADED 100 1.128,251
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,073 DIΕSEL AUTO BIO 785,005
HEATING GASOIL 711,018 HEATING GASOIL 709,777
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,560 LPG 460,210
LPG Auto 463,000 LPG Auto 463,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,380
ΒΕΑ 35/40 259,600 ΒΕΑ 30/45 258,440
ΒΕΘ 50/70 246,130 -

ΠΕΜΠΤΗ 06/10/2016

ΠΕΜΠΤΗ 06/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.060,529 UNLEADED LRP 1,090,977
UNLEADED 95 1.057,376 UNLEADED 95 1,056,451
UNLEADED 100 1.125,454 UNLEADED 100 1,125,404
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,035 DIΕSEL AUTO BIO 780,977
HEATING GASOIL 706,553 HEATING GASOIL 705,323
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,820 LPG 455,480
LPG Auto 458,470 LPG Auto 459,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 239,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,490
ΒΕΑ 35/40 256,710 ΒΕΑ 30/45 255,550
ΒΕΘ 50/70 243,240 -