ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.063,377 UNLEADED LRP 1.093,825
UNLEADED 95 1.060,224 UNLEADED 95 1.059,287
UNLEADED 100 1.128,312 UNLEADED 100 1.128,251
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,073 DIΕSEL AUTO BIO 785,005
HEATING GASOIL 711,018 HEATING GASOIL 709,777
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,560 LPG 460,210
LPG Auto 463,000 LPG Auto 463,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,380
ΒΕΑ 35/40 259,600 ΒΕΑ 30/45 258,440
ΒΕΘ 50/70 246,130 -

Comments are closed.