ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 28th, 2015:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2015 – 28/12/2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΔΕΥΤΕΡΑ 25-28/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1009,628 UNLEADED LRP 1009,547
UNLEADED 95 1006,403 UNLEADED 95 1005,418
UNLEADED 100 1075,387 UNLEADED 100 1075,285
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,647 DIΕSEL AUTO BIO 686,427
HEATING GASOIL 513,933 HEATING GASOIL 512,683
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 434,250 LPG 430,690
LPG Auto 433,250 LPG Auto 433,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,070
ΒΕΑ 35/40 163,210 ΒΕΑ 30/45 161,550
ΒΕΘ 50/70 149,410 - -

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1011,895 UNLEADED LRP 1010,503
UNLEADED 95 1008,662 UNLEADED 95 1006,383
UNLEADED 100 1077,838 UNLEADED 100 1076,170
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 688,166 DIΕSEL AUTO BIO 685,827
HEATING GASOIL 514,829 HEATING GASOIL 512,479
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,240 LPG 431,000
LPG Auto 435,130 LPG Auto 434,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,750
ΒΕΑ 35/40 163,510 ΒΕΑ 30/45 161,210
ΒΕΘ 50/70 149,670 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1014,388 UNLEADED LRP 1012,374
UNLEADED 95 1011,143 UNLEADED 95 1008,255
UNLEADED 100 1080,462 UNLEADED 100 1078,008
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,383 DIΕSEL AUTO BIO 684,546
HEATING GASOIL 514,625 HEATING GASOIL 511,788
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,330 LPG 431,320
LPG Auto 436,260 LPG Auto 434,540
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,550
ΒΕΑ 35/40 164,600 ΒΕΑ 30/45 162,010
ΒΕΘ 50/70 150,740 - -

ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 22/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1017,286 UNLEADED LRP 1015,109
UNLEADED 95 1014,042 UNLEADED 95 1010,991
UNLEADED 100 1083,431 UNLEADED 100 1080,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,363 DIΕSEL AUTO BIO 684,393
HEATING GASOIL 515,063 HEATING GASOIL 512,082
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,050 LPG 429,850
LPG Auto 435,510 LPG Auto 433,600
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 148,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,280
ΒΕΑ 35/40 166,410 ΒΕΑ 30/45 163,740
ΒΕΘ 50/70 152,540 - -