ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 22/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1017,286 UNLEADED LRP 1015,109
UNLEADED 95 1014,042 UNLEADED 95 1010,991
UNLEADED 100 1083,431 UNLEADED 100 1080,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,363 DIΕSEL AUTO BIO 684,393
HEATING GASOIL 515,063 HEATING GASOIL 512,082
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,050 LPG 429,850
LPG Auto 435,510 LPG Auto 433,600
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 148,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,280
ΒΕΑ 35/40 166,410 ΒΕΑ 30/45 163,740
ΒΕΘ 50/70 152,540 - -

Comments are closed.