ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,016 1.407,555
UNLEADED 100 BIO 1.482,172 1.483,626
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.192,755 1.193,019
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.052,823 1.056,708
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 664,203 667,345
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 724,503 727,645
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,635 870,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,963 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 619,495 619,047
Fuel Oil No 380 1%S 601,617 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 798,830 -
KERO SPECIAL 804,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 506,900 507,680
ΒΕΑ 30/45 - 525,520
ΒΕΑ 35/40 524,740 -
ΒΕΘ 50/70 510,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Κυριακή, 29 εως 30 Ιουνίου 2024

Σάββατο εως Κυριακή, 29 εως 30 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.408,114 1.407,555
UNLEADED 100 BIO 1.483,281 1.483,626
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.194,127 1.193,019
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.055,244 1.056,708
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 666,898 667,345
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,198 727,645
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 859,113 870,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,207 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 620,258 619,047
Fuel Oil No 380 1%S 601,617 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 799,770 -
KERO SPECIAL 805,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 506,900 507,680
ΒΕΑ 30/45 - 525,520
ΒΕΑ 35/40 524,740 -
ΒΕΘ 50/70 510,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024

 

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,993 1.407,423
UNLEADED 100 BIO 1.483,118 1.483,454
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.192,887 1.191,769
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.055,518 1.056,972
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 667,692 668,129
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,992 728,429
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 855,777 866,721
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,038 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 619,323 618,112
Fuel Oil No 380 1%S 600,762 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 800,790 -
KERO SPECIAL 806,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 504,670 505,450
ΒΕΑ 30/45 - 523,280
ΒΕΑ 35/40 522,500 -
ΒΕΘ 50/70 508,420 -

Π: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.406,803 1.406,223
UNLEADED 100 BIO 1.481,918 1.482,254
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.191,453 1.190,335
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.056,007 1.057,461
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 668,688 669,125
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,988 729,425
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 852,686 863,639
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,051 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 618,336 617,116
Fuel Oil No 380 1%S 599,908 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 801,050 -
KERO SPECIAL 806,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 502,770 503,550
ΒΕΑ 30/45 - 521,380
ΒΕΑ 35/40 520,610 -
ΒΕΘ 50/70 506,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.405,959 1.405,420
UNLEADED 100 BIO 1.481,014 1.481,399
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.191,596 1.190,518
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.057,298 1.058,783
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 670,437 670,904
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,737 731,204
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 850,773 861,757
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,726 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 616,719 615,539
Fuel Oil No 380 1%S 598,179 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 801,980 -
KERO SPECIAL 807,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 503,450 504,250
ΒΕΑ 30/45 - 522,080
ΒΕΑ 35/40 521,270 -
ΒΕΘ 50/70 507,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Τρίτη, 25Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.405,460 1.404,921
UNLEADED 100 BIO 1.480,454 1.480,841
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.192,287 1.191,219
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.046,467 1.047,962
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 658,497 658,966
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,797 719,266
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 847,784 858,758
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,539 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 614,410 613,241
Fuel Oil No 380 1%S 595,565 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 803,530 -
KERO SPECIAL 809,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 504,140 504,950
ΒΕΑ 30/45 - 522,760
ΒΕΑ 35/40 521,950 -
ΒΕΘ 50/70 507,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 22 εως 24 Ιουνίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 22 εως 24 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.403,762 1.403,213
UNLEADED 100 BIO 1.478,755 1.479,121
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.192,338 1.191,250
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.042,917 1.044,393
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 654,684 655,141
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,984 715,441
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,024 856,988
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,217 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 608,786 607,586
Fuel Oil No 380 1%S 589,341 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 803,900 -
KERO SPECIAL 809,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 503,800 504,600
ΒΕΑ 30/45 - 522,410
ΒΕΑ 35/40 521,620 -
ΒΕΘ 50/70 507,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,484 1.397,934
UNLEADED 100 BIO 1.473,375 1.473,742
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.188,087 1.186,998
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.027,662 1.029,138
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 637,700 638,157
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,000 698,457
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 842,882 853,835
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,764 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 599,765 598,576
Fuel Oil No 380 1%S 579,791 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 798,870 -
KERO SPECIAL 804,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 500,010 500,800
ΒΕΑ 30/45 - 518,610
ΒΕΑ 35/40 517,810 -
ΒΕΘ 50/70 503,760 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Πέμπτη, 20 Ιουνίου  2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.395,351 1.394,823
UNLEADED 100 BIO 1.470,254 1.470,640
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.184,151 1.183,093
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.005,329 1.006,814
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,529 613,007
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,829 673,307
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 840,380 851,363
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,929 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 593,256 592,067
Fuel Oil No 380 1%S 572,926 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 793,970 -
KERO SPECIAL 799,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 496,630 497,440
ΒΕΑ 30/45 - 515,260
ΒΕΑ 35/40 514,450 -
ΒΕΘ 50/70 500,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)