ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,997 1.491,468
UNLEADED 100 BIO 1.568,546 1.568,943
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,244 1.204,156
HEATING GASOIL (ΧΠ) 974,441 973,170
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.048,094 1.049,416
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 665,078 665,495
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,378 725,795
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 814,711 824,708
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,024 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 602,602 601,424
Fuel Oil No 380 1%S 578,907 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 807,500 -
KERO SPECIAL 813,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 515,950 516,770
ΒΕΑ 30/45 - 534,700
ΒΕΑ 35/40 533,880 -
ΒΕΘ 50/70 519,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.496,696 1.496,146
UNLEADED 100 BIO 1.573,357 1.573,733
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.219,939 1.218,851
HEATING GASOIL (ΧΠ) 988,598 987,317
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.053,321 1.054,634
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 670,610 671,017
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,910 731,317
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,802 827,789
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,167 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 608,746 607,546
Fuel Oil No 380 1%S 584,002 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 824,320 -
KERO SPECIAL 829,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 518,540 519,340
ΒΕΑ 30/45 - 537,280
ΒΕΑ 35/40 536,480 -
ΒΕΘ 50/70 522,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,041 1.490,522
UNLEADED 100 BIO 1.567,479 1.567,896
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.223,326 1.222,269
HEATING GASOIL (ΧΠ) 991,110 989,849
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.051,196 1.052,529
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 668,525 668,952
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,825 729,252
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,341 825,338
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,183 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 607,119 605,949
Fuel Oil No 380 1%S 581,927 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 828,370 -
KERO SPECIAL 834,020 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 516,590 517,420
ΒΕΑ 30/45 - 535,320
ΒΕΑ 35/40 534,490 -
ΒΕΘ 50/70 520,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.479,701 1.479,172
UNLEADED 100 BIO 1.555,650 1.556,047
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.221,109 1.220,041
HEATING GASOIL (ΧΠ) 989,361 988,089
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.046,060 1.047,372
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 663,308 663,725
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 723,608 724,025
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 810,826 820,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,794 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 601,698 600,518
Fuel Oil No 380 1%S 576,160 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 826,170 -
KERO SPECIAL 831,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 510,490 511,300
ΒΕΑ 30/45 - 529,110
ΒΕΑ 35/40 528,300 -
ΒΕΘ 50/70 514,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Απριλίου 2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.472,938 1.472,439
UNLEADED 100 BIO 1.548,481 1.548,898
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.220,998 1.219,959
HEATING GASOIL (ΧΠ) 988,608 987,388
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.043,111 1.044,433
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,993 660,430
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,293 720,730
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 810,399 820,305
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,746 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 599,206 598,057
Fuel Oil No 380 1%S 573,516 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 823,560 -
KERO SPECIAL 829,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 506,820 507,640
ΒΕΑ 30/45 - 525,360
ΒΕΑ 35/40 524,540 -
ΒΕΘ 50/70 510,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.464,456 1.463,938
UNLEADED 100 BIO 1.539,623 1.540,030
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.217,987 1.216,950
HEATING GASOIL (ΧΠ) 985,150 983,910
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.038,748 1.040,060
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 655,222 655,639
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,522 715,939
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,955 818,809
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 692,153 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,721 596,562
Fuel Oil No 380 1%S 572,276 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 817,970 -
KERO SPECIAL 823,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 503,700 504,510
ΒΕΑ 30/45 - 522,160
ΒΕΑ 35/40 521,350 -
ΒΕΘ 50/70 507,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.465,097 1.464,579
UNLEADED 100 BIO 1.540,111 1.540,497
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.222,899 1.221,831
HEATING GASOIL (ΧΠ) 989,605 988,354
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.043,721 1.045,003
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 660,552 660,959
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,852 721,259
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 811,365 821,169
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,213 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 600,518 599,358
Fuel Oil No 380 1%S 574,839 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 822,580 -
KERO SPECIAL 828,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 505,590 506,370
ΒΕΑ 30/45 - 523,980
ΒΕΑ 35/40 523,190 -
ΒΕΘ 50/70 509,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.466,684 1.466,154
UNLEADED 100 BIO 1.541,728 1.542,115
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.227,303 1.226,244
HEATING GASOIL (ΧΠ) 991,405 990,143
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.047,799 1.049,091
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 664,884 665,291
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,184 725,591
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 813,724 823,538
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,034 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 602,786 601,617
Fuel Oil No 380 1%S 577,127 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 826,660 -
KERO SPECIAL 832,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 507,180 507,980
ΒΕΑ 30/45 - 525,580
ΒΕΑ 35/40 524,780 -
ΒΕΘ 50/70 510,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Απριλίου 2024

Τρίτη, 9 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.470,792 1.470,284
UNLEADED 100 BIO 1.546,010 1.546,416
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.233,170 1.232,133
HEATING GASOIL (ΧΠ) 995,238 993,998
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.054,755 1.056,078
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 671,943 672,370
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,243 732,670
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,969 829,823
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,296 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 608,013 606,854
Fuel Oil No 380 1%S 582,415 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 834,590 -
KERO SPECIAL 840,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 508,630 509,440
ΒΕΑ 30/45 - 527,080
ΒΕΑ 35/40 526,270 -
ΒΕΘ 50/70 512,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)