ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/02/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/02/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.143,064 UNLEADED LRP 1.173,564
UNLEADED 95 1.139,769 UNLEADED 95 1.138,833
UNLEADED 100 1.211,489 UNLEADED 100 1.211,477
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,654 DIΕSEL AUTO BIO 911,577
HEATING GASOIL 709,717 HEATING GASOIL 708,476
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 584,620 LPG 580,270
LPG Auto 585,200 LPG Auto 585,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,060
ΒΕΑ 35/40 315,080 ΒΕΑ 30/45 313,920
ΒΕΘ 50/70 300,980 -

Comments are closed.