ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 13/12/2016

ΤΡΙΤΗ 13/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.088,659 UNLEADED LRP 1.119,098
UNLEADED 95 1.085,354 UNLEADED 95 1.084,367
UNLEADED 100 1.156,941 UNLEADED 100 1.156,869
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 816,715 DIΕSEL AUTO BIO 815,586
HEATING GASOIL 693,302 HEATING GASOIL 691,990
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 502,890 LPG 499,360
LPG Auto 505,480 LPG Auto 506,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,560
ΒΕΑ 35/40 304,700 ΒΕΑ 30/45 303,470
ΒΕΘ 50/70 290,560 -

Comments are closed.