ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/12/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.067,566 UNLEADED LRP 1.098,005
UNLEADED 95 1.064,241 UNLEADED 95 1.063,244
UNLEADED 100 1.135,888 UNLEADED 100 1.135,828
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,676 DIΕSEL AUTO BIO 793,538
HEATING GASOIL 666,189 HEATING GASOIL 664,876
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 485,080 LPG 481,540
LPG Auto 487,190 LPG Auto 488,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,740
ΒΕΑ 35/40 286,980 ΒΕΑ 30/45 285,740
ΒΕΘ 50/70 272,760 -

Comments are closed.