ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ  31/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,046,626 UNLEADED LRP 1.077,045
UNLEADED 95 1,043,484 UNLEADED 95 1.042,538
UNLEADED 100 1,111,176 UNLEADED 100 1.111,084
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,763 DIΕSEL AUTO BIO 764,685
HEATING GASOIL 587,900 HEATING GASOIL 586,690
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 422,890 LPG 419,480
LPG Auto 422,370 LPG Auto 423,180
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,720
ΒΕΑ 35/40 254,900 ΒΕΑ 30/45 253,730
ΒΕΘ 50/70 241,480 -

Comments are closed.