ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 25/8/2016

ΠΕΜΠΤΗ 25/8/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.043,464 UNLEADED LRP 1.073,912
UNLEADED 95 1.040,351 UNLEADED 95 1.039,416
UNLEADED 100 1.107,555 UNLEADED 100 1.107,483
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,225 DIΕSEL AUTO BIO 764,166
HEATING GASOIL 587,594 HEATING GASOIL 586,405
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 413,760 LPG 410,400
LPG Auto 413,070 LPG Auto 413,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 235,830
ΒΕΑ 35/40 253,870 ΒΕΑ 30/45 252,720
ΒΕΘ 50/70 240,540 -

Comments are closed.