ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.023,795 UNLEADED LRP 1.023,714
UNLEADED 95 1.020,703 UNLEADED 95 1.019,767
UNLEADED 100 1.042,782 UNLEADED 100 1.087,062
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 732,131 DIΕSEL AUTO BIO 731,074
HEATING GASOIL 654,402 HEATING GASOIL 653,202
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 337,440 LPG 334,340
LPG Auto 348,330 LPG Auto 349,280
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 192,640 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 191,480
ΒΕΑ 35/40 209,380 ΒΕΑ 30/45 208,230
ΒΕΘ 50/70 196,160 -

Comments are closed.