ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 05/05/2016

ΠΕΜΠΤΗ 05/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.029,663 UNLEADED LRP 1.029,581
UNLEADED 95 1.026,592 UNLEADED 95 1.025,656
UNLEADED 100 1.092,625 UNLEADED 100 1.092,534
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 734,898 DIΕSEL AUTO BIO 733,839
HEATING GASOIL 657,768 HEATING GASOIL 656,579
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 342,630 LPG 339,550
LPG Auto 353,230 LPG Auto 354,160
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 187,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 186,250
ΒΕΑ 35/40 204,010 ΒΕΑ 30/45 202,860
ΒΕΘ 50/70 190,890 -

Comments are closed.