ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/02/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ
10/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 956,582 UNLEADED LRP 956,490
UNLEADED 95 953,428 UNLEADED 95 952,462
UNLEADED 100 1020,184 UNLEADED 100 1020,103
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 667,776 DIΕSEL AUTO BIO 659,467
HEATING GASOIL 491,488 HEATING GASOIL 490,268
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,780 LPG 383,310
LPG Auto 389,770 LPG Auto 390,490
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,860
ΒΕΑ 35/40 164,100 ΒΕΑ 30/45 162,920
ΒΕΘ 50/70 150,620 - -

Comments are closed.