ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 996,590 UNLEADED LRP 996,499
UNLEADED 95 993,345 UNLEADED 95 992,359
UNLEADED 100 1062,512 UNLEADED 100 1062,420
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 655,683 DIΕSEL AUTO BIO 654,463
HEATING GASOIL 485,143 HEATING GASOIL 483,892
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 401,870 LPG 398,300
LPG Auto 405,320 LPG Auto 406,060
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,590
ΒΕΑ 35/40 161,380 ΒΕΑ 30/45 160,170
ΒΕΘ 50/70 147,500 - -

Comments are closed.