ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.076,827
UNLEADED 95 BIO 1.022,621 1.022,154
UNLEADED 100 BIO 1.086,804 1.087,170
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,975 748,999
HEATING GASOIL 678,348 677,260
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 871,604 873,761
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,693 496,022
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,993 556,322
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,491 583,506
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,871 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 315,402 314,314
Fuel Oil No 380 1%S 312,209 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 286,720 -
KERO SPECIAL 291,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,580 233,840
ΒΕΑ 30/45 - 250,080
ΒΕΑ 35/40 245,810 -
ΒΕΘ 50/70 232,990 -

Comments are closed.