ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.095,255
UNLEADED 95 BIO 1.041,039 1.040,591
UNLEADED 100 BIO 1.105,242 1.105,629
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,709 776,753
HEATING GASOIL 703,396 702,329
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 765,246 767,413
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 383,908 380,277
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,208 440,577
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,065 543,029
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,251 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,616 320,548
Fuel Oil No 380 1%S 316,155 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,820 -
KERO SPECIAL 306,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,350 251,610
ΒΕΑ 30/45 - 267,790
ΒΕΑ 35/40 263,520 -
ΒΕΘ 50/70 250,750 -

Comments are closed.