ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,648
UNLEADED 95 BIO 1.033,462 1.033,005
UNLEADED 100 BIO 1.097,208 1.097,573
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 781,685 780,720
HEATING GASOIL 703,529 702,471
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 758,616 760,761
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 376,230 372,599
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 436,530 432,899
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,798 543,609
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,467 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,480 318,412
Fuel Oil No 380 1%S 313,785 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 308,000 -
KERO SPECIAL 313,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,380 247,610
ΒΕΑ 30/45 - 263,690
ΒΕΑ 35/40 259,460 -
ΒΕΘ 50/70 246,760 -

Comments are closed.