ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 979,724
UNLEADED 95 BIO 925,233 924,735
UNLEADED 100 BIO 993,037 993,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,261 688,193
HEATING GASOIL (ΧΠ) 475,237 474,077
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 716,227 718,566
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 337,492 333,526
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,792 393,826
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,862 477,769
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 384,022 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 230,300 229,120
Fuel Oil No 380 1%S 227,218 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 120,390 -
KERO SPECIAL 125,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 119,480 124,100
ΒΕΑ 30/45 - 141,660
ΒΕΑ 35/40 137,040 -
ΒΕΘ 50/70 123,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90), η περίοδος διάθεσης του πετρ. θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως την 15/5/2020.

Comments are closed.