ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,207
UNLEADED 95 BIO 1.170,686 1.170,209
UNLEADED 100 BIO 1.241,754 1.242,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,774 924,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 715,758 714,628
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.015,672 1.018,052
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 652,894 648,959
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,194 709,259
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,681 665,649
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,317 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,905 459,755
Fuel Oil No 380 1%S 452,769 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 503,220 -
KERO SPECIAL 508,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,570 282,210
ΒΕΑ 30/45 - 299,790
ΒΕΑ 35/40 295,150 -
ΒΕΘ 50/70 281,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.