ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.206,698
UNLEADED 95 BIO 1.162,438 1.161,940
UNLEADED 100 BIO 1.232,377 1.232,774
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,587 910,540
HEATING GASOIL (ΧΠ) 705,445 704,296
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,142 987,451
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 616,018 612,102
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,318 672,402
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 654,574 679,114
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,748 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,322 469,162
Fuel Oil No 380 1%S 464,312 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 503,860 -
KERO SPECIAL 509,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,500 306,250
ΒΕΑ 30/45 - 323,550
ΒΕΑ 35/40 277,800 -
ΒΕΘ 50/70 264,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.