ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019

Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.200,556
UNLEADED 95 BIO 1.156,316 1.155,818
UNLEADED 100 BIO 1.225,909 1.226,295
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,108 974,061
HEATING GASOIL (ΧΠ) 769,221 768,082
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,127 958,426
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,582 577,687
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,882 637,987
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,462 687,892
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,492 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 490,754 489,594
Fuel Oil No 380 1%S 479,485 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,650 -
KERO SPECIAL 572,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,590 237,510
ΒΕΑ 30/45 - 254,740
ΒΕΑ 35/40 246,810 -
ΒΕΘ 50/70 233,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.