ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.093,231 1.133,962
UNLEADED 95 1.090,130 1.089,316
UNLEADED 100 1.157,415 1.157,465
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,358 942,361
HEATING GASOIL (ΧΠ) 739,718 738,620
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,150 870,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,127 485,333
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,427 545,633
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,824 646,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,080 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,215 428,095
Fuel Oil No 380 1%S 415,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,020 -
KERO SPECIAL 554,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,370 342,270
ΒΕΑ 30/45 - 359,110
ΒΕΑ 35/40 360,210 -
ΒΕΘ 50/70 346,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.