ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.234,625 UNLEADED LRP 1.275,315
UNLEADED 95 1.231,604 UNLEADED 95 1.230,780
UNLEADED 100 1.299,052 UNLEADED 100 1.299,062
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,418 DIΕSEL AUTO BIO 1.049,401
HEATING GASOIL 973,827 HEATING GASOIL 972,393
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 645,750 LPG 642,080
LPG Auto 648,950 LPG Auto 649,280
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 410,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 408,990
ΒΕΑ 35/40 426,470 ΒΕΑ 30/45 425,370
ΒΕΘ 50/70 413,540 -

Comments are closed.