ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,104 UNLEADED LRP 1.241,836
UNLEADED 95 1.198,074 UNLEADED 95 1.197,291
UNLEADED 100 1.265,145 UNLEADED 100 1.265,206
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,944 DIΕSEL AUTO BIO 992,977
HEATING GASOIL 916,784 HEATING GASOIL 915,726
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 521,000 LPG 517,290
LPG Auto 533,210 LPG Auto 533,500
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,780
ΒΕΑ 35/40 399,240 ΒΕΑ 30/45 398,180
ΒΕΘ 50/70 386,290 -

Comments are closed.