ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 3 Ιούλιος 2018

Τρίτη, 3 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.227,008 UNLEADED LRP 1.267,718
UNLEADED 95 1.223,977 UNLEADED 95 1.223,163
UNLEADED 100 1.291,496 UNLEADED 100 1.291,526
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,619 DIΕSEL AUTO BIO 1.010,643
HEATING GASOIL 938,955 HEATING GASOIL 937,866
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 547,320 LPG 543,580
LPG Auto 559,140 LPG Auto 559,410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,640 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 403,560
ΒΕΑ 35/40 421,060 ΒΕΑ 30/45 419,990
ΒΕΘ 50/70 408,100 -

Comments are closed.