ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο, 30 Ιούνιος 2018

Σάββατο, 30 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,282 UNLEADED LRP 1.261,993
UNLEADED 95 1.218,251 UNLEADED 95 1.217,438
UNLEADED 100 1.285,648 UNLEADED 100 1.285,688
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,025 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,039
HEATING GASOIL 934,011 HEATING GASOIL 932,934
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,080 LPG 536,360
LPG Auto 551,700 LPG Auto 552,000
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,870 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 398,790
ΒΕΑ 35/40 416,280 ΒΕΑ 30/45 415,210
ΒΕΘ 50/70 403,320 -

Comments are closed.